วันที่ 1 – 2 อบรม,ประถมนิเทศ

19 มี.ค. 2555

ตามกำหนดการ การฝึกงานของการบินไทย วันนี้เป็นวันแรก เช้านี้ตื่นเต้นมาก ผมมาจากขอนแก่น เช่าหอพักอยู่ใกล้ๆ ตื่น 6.00 เดิน การบินไทย

8.00 รับใบส่งตัวจากกองแต่งตั้ง ไปยังหน่วยงานที่เราจะไปฝึก จากนั้นเข้าฟังประฐมนิเทศ 11.00 กว่าๆ ก็พักเที่ยง  ส่วนเนื้อหาจะเป็นในเรื่อของเอกสาร และสถานที่ต่างๆ ว่าใครไปฝึกส่วนไหนส่งเอกสารอะไรบ้าง

สำหรับผมถูกส่งไปที่ แผนก J1  อาคาร 5 ชั้น 12 ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นเค้าทำอะไรกัน

13.00 อบรมเรื่อง สำคัญๆ เกี่ยวกับการบินไทย เช่น vision mission วัฒนธรรมองค์กร กริยามารยาท การแต่งกาย เยอะมากกกก

Advertisement