ติดตั้ง NS2

สวัสดีครับ  บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อบันทึกการทำโปรเจค การจำลองการทำงาน ad-hoc โพรโตคอล AODV บน NS2   จัดทำขึ้นในภาคการเรียนที่ 1/2555 (ปี4)

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

 1. OS Ubuntu 12.04
 2. NS-2.34

วิธีติดตั้ง

ก็ง่ายๆ นะครับ ใช้คำสั่งไม่กี่ทีจบ  ไม่ต้องไปติดตั้งวิธีอื่นให้ยุ่งยาก เปิด Terminal  แล้วลุยกันเลย

  $ sudo apt-get install build-essential autoconf automake libxmu-dev
  $ sudo apt-get update
  $ sudo apt-get install ns2
  $ sudo apt-get install nam
  $ sudo apt-get install xgraph

เป็นอันเรียบร้อย
ทดลองรัน

  $ ns
  $ ns-version
  $ nam
  $ exit

เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s